Privacy statuut Contactgroep Spijs

Contactgroep Spijs heeft tot doel iedereen met een diagnose van maag- en/of slokdarmkanker, hun partners en familieleden – de lotgenoten – te helpen door ervaringen met deze ziekte te delen. Contactgroep Spijs organiseert ook voorlichting bijeenkomsten met deskundigen en komt op voor de algemene belangen van lotgenoten. Om dit te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens van u. We gebruiken die gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verstrekt.

Contact

De Contactgroep Spijs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van het privacy statuut vragen heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Email: info@contactgroepspijs.be

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als u inschrijft voor een evenement of activiteit of voor het verkrijgen van informatie, vragen wij om uw persoonsgegevens. We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om dit zo goed mogelijk te regelen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben:

– Voornaam en familienaam;
– Adres;
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Als u zich inschrijft om in contact gebracht te worden met lotgenoten met een bepaalde vorm van slokdarm en/of maagkanker dan verwerken we ook de volgende gegevens:

Aandoening:
– slokdarm en maagkanker;
– slokdarmkanker;
– maagkanker
Door de inschrijving gaat u akkoord met de verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen worden uitsluitend verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens bij giften

Als u een gift overmaakt aan Contactgroep Spijs dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Voornaam en familienaam;
– Adres;
– E-mailadres;
– Soort gift ( eenmalig of doorlopende betalingsopdracht);
– Datum en bedrag storting eenmalige gift;
– Periodiciteit en bedrag van doorlopende betalingsopdracht

Website van Contactgroep Spijs

Als iemand onze website bezoekt, worden voor intern gebruik de volgende gegevens verwerkt:

– Het ip adres dat gebruikt is om de website te bezoeken;
– Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven;
– Overige niet persoonsgegevens die u verstrekt;
– Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
– Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt,

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we functionele cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies zorgen wij voor het naar behoren functioneren van onze website en houden we anonieme website statistieken bij.


Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden gedeeld wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelstelling van Contactgroep Spijs. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of als u ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wij verstrekken voorts geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Contactgroep Spijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van eventuele wettelijke verplichtingen.

Twee jaar na inschrijving worden de gegevens verwijderd tenzij u anders aangeeft.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Contactgroep Spijs kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Datum 3 maart 2021

Namens de Contactgroep Spijs

Mw Geert De Reu